Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Serdecznie witamy na stronie Katedry Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki! Serdecznie witamy na stronie Katedry Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki!

Serdecznie witamy na stronie Katedry Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki!

o jednostce

Intensywny rozwój metod mechaniki kwantowej obserwowany na przestrzeni ostatnich dekad pozwala przesuwać granice poznania i wspierać badania doświadczalne. W szczególności, obliczenia kwantowo-mechaniczne pozwalają określać wielkość liniowych i nieliniowych właściwości elektrycznych, magnetycznych i optycznych, wśród nich efektów, których wielkość jest trudna do wyznaczenia w sposób doświadczalny.

W Katedrze Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy rozwijane są bazy funkcyjne zaprojektowane do obliczeń właściwości elektrycznych, magnetycznych i optycznych cząsteczek izolowanych i oddziałujących. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów, rozwijane w Katedrze bazy pozwalają na uzyskanie wyników o jakości gwarantowanej przez znacznie większe bazy general-purpose. Obliczenia właściwości elektrycznych i optycznych małych cząsteczek, w tym właściwości indukowanych oddziaływaniem, są prowadzone przy użyciu dokładnych metod opartych na teorii sprzężonych klasterów (CC). Ponadto, prowadzone są badania oddziaływań w kompleksach o znaczeniu biologicznym oraz obliczenia parametrów widm magnetycznego rezonansu jądrowego cząsteczek organicznych przy użyciu metod opartych na teorii funkcjonału gęstości (DFT).

Prowadzone w Katedrze prace w zakresie astrofizyki, a w szczególności fizyki materii międzygwiazdowej, skupiają się na badaniach rozpowszechnienia i parametrów fizycznych atomów i molekuł w niej zawartych w oparciu o dane spektroskopowe obłoków międzygwiazdowych. Uzyskiwane wyniki mogą posłużyć nie tylko do opisu właściwości samych obłoków, ale również do testowania wyników modelowych czy danych doświadczalnych.

Kontakt

Kierownik Katedry
dr hab. Tomasz Weselak, profesor uczelni
tel. 52 321 61 91 w. 32
e-mail: towes@ukw.edu.pl