Katedra Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki

Tematyka badawcza

 • wyznaczanie mocy oscylatorów dla obserwowanych przejść prostych cząsteczek ośrodka międzygwiazdowego
 • określanie obfitości prostych cząsteczek dwuatomowych ośrodka międzygwiazdowego w oparciu o wyznaczone i sprawdzone moce oscylatorów
 • poszukiwania zależności między obfitościami prostych cząsteczek w obłokach międzygwiazdowych
 • poszukiwania związków między obfitościami prostych cząsteczek a natężeniami międzygwiazdowych linii rozmytych
 • badania właściwości międzygwiazdowych linii rozmytych
 • badania struktury i właściwości obłoków międzygwiazdowych
 • generacja baz funkcyjnych zaprojektowanych do obliczeń liniowych i nieliniowych własności elektrycznych cząsteczek
 • obliczenia ab initio liniowych i nieliniowych własności elektrycznych cząsteczek izolowanych oraz kompleksów zawierających wiązania wodorowe
 • teoretyczne studia zjawiska naturalnej czynności optycznej cząsteczek organicznych
 • analiza konformacyjna elastycznych cząsteczek organicznych przy użyciu metod teorii funkcjonału gęstości elektronowej
 • teoretyczne studia zjawiska dwójłomności indukowanej w układach achiralnych i chiralnych obecnością zewnętrznego pola elektromagnetycznego
 • teoretyczne studia kształtu powierzchni energii oddziaływania dla kompleksów van der Waalsa
 • obliczenia ab initio indukowanych oddziaływaniem elektrycznych własności kompleksów van der Waalsa
 • badania oddziaływań w obrębie kompleksów organicznych o potencjalnym znaczeniu farmakologicznym.
 • poszukiwanie możliwości kontroli parametrów zderzeniowych oraz ich nowych zastosowań w domenie ultrazimnych układów atomowych i molekularnych
 • poszukiwanie nowych klas układów molekularnych, których niskoenergetyczne zderzenia mogą być kontrolowane z udziałem pól zewnętrznych
 • precyzyjne badania struktury elektronowej układów wieloatomowych metodami ab initio.